Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.lunarpotion.art

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Usługodawcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.lunarpotion.art zwanym dalej "Sklepem Internetowym" lub "Sprzedawcą" jest LUNAR POTION Klaudia Migacz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Krakowie, ul. Żabiniec 87/71, posiadająca nr NIP: 7343568643 oraz nr statystyczny REGON: 382679501, zwana dalej "Sprzedającym".
Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej sklep.lunarpotion.art.
Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Kupującego z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

SKŁADANIE i REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.
Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Kupującego w formularzu zamówienia, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Kupującego są nieprawidłowe.
Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego. Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w e-mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.
Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zbyt długiego oczekiwania na potwierdzenie lub opłacenie.
Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wysłania przez Sklep Internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt e-mailowy na adres sklep@lunarpotion.art.
Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie.
Termin wysyłki zamówienia liczony jest w dniach roboczych.

W przypadku wyboru przez Kupujący sposobu płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia zależny jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
Kupujący - konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym w zakresie kupna gotowego produktu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania zakupionego towaru.
Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. 
Zwrot powinien nastąpić - na koszt Kupującego - niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep Internetowy.
Koszty wysyłek do Kupującego nie podlegają zwrotowi. W przypadku zwrotu części zamówienia, koszt przesyłki do Kupującego nie podlega zwrotowi. Zwroty należności dokonywane są przelewem na konto wskazane przez Kupującego.
Wszystkie printy w dziale "Spersonalizowane" oraz rękodzieło przygotowywane są na zamówienie, chyba, że w opisie produktu zaznaczono inaczej. Zgodnie pkt 3 art. 38 ustawy o prawach konsumenta, który mówi, że nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie jest możliwy zwrot towaru wykonanego na zamówienie, w tym produktów z wypisaną dedykacją

Sprzedawca zastrzega na podstawie art. 395 k.c odstąpienie od umowy, gdy Kupujący nie wykonuje należycie warunków umowy w ustalonym terminie (np. nie odbiera rzeczy należącej do niego). W przypadku, kiedy uprzednio nastąpiła wysyłka, należy w terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki zwrotnej przez Sprzedawcę pokryć koszta przesyłek w obie strony oraz ewentualnej ceny produktu, jeśli został wykonany na zamówienie. 

Sprzedawca zastrzega, że przeniesienie własności następuje dopiero po zapłacie ceny, a więc dana rzecz, będzie stanowiła własność Kupującego dopiero wtedy, gdy za nią zapłaci. Jeśli konsument nie zapłaci za towar w umówionym terminie, wtedy właścicielem danej rzeczy wciąż pozostaje Sprzedawca. Produkty wykonane na zamówienie zostaną wysłane po ponownej wpłacie za przesyłkę.

 

 

SPOSOBY ZAPŁATY

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupujący kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przelew na konto:

Dane do przelewu:
LUNAR POTION Klaudia Migacz
ul. Żabiniec 87/71, 31-215 Kraków

Nr konta:
75116022020000000387635898
Bank Millenium

Zamówienia, które nie są opłacone w ciągu jednego tygodnia od daty ich złożenia będą anulowane.


WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu wybranym rodzajem przesyłki.
Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez firmy kurierskie. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 5 kg koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie. Przesyłki są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY
Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny - powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego - może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego.

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI
Reklamacja winna być złożona na piśmie.
Przed wysłaniem towaru Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym, w celu ustalenia terminu wysłania towaru.
Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu, które musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.
Koszty wysyłki i ubezpieczenia reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Sklep Internetowy poinformuje Kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Sklep Internetowy. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Kupujący.

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.

Więcej na temat ochrony danych osobowych w Polityce Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2020
Sklep Internetowy ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu umieszczenia zmienionego Regulaminu na witrynie sklep.lunarpotion.art
W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
Regulamin niniejszy jest udostępniony Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny sklep.lunarpotion.art w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl